Yhteistyökumppanit

Päivakeskus Pysäkin merkittävimmät yhteistyökumppanit

 • Työ- ja elinkeinotoimisto
 • Työvoiman palvelukeskus Ylä-Savo (TYP)
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Hoito- ja kuntoutuslaitokset ja kuntouttavat päihdeyksiköt
 • Kela
 • Asukkaiden henkilökohtaiset verkostot
 • Sosiaalikeskukset
 • Oikeusaputoimisto
 • Sairaalat ja terveyskeskukset
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Iisalmen kaupunki sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnat
 • Tekninen virasto
 • Kiinteistöosakeyhtiöt: Petterinkulma, Sonkakoti, Hakatalot,
 • Poliisi
 • Seurakunnat
 • Savonia-AMK ja muut koulutusyksiköt
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
 • Sininauhaliitto
 • HALI
 • PONSSE
 • Pohjois-Savon alueella toimivat sosiaali- ja terveysalan yhdistykset
 • SPR
 • Iisalmen Nuorison Tuki ry
 • 4h-yhdistys
 • Iisalmen Mielenterveystuki ry
 • Perheentalo-yhteistyö
 • Martat
 • Hankkeet ja projektit