Tukiasuminen

Tukiasuminen

Monipuolista tukiasumista

Asumisentuen palvelut mahdollistavat asiakkaan omaan kotiin annettavia tuki- ja ohjauspalveluita. Asumispalveluiden tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja tarjota hänelle mahdollisuus itsenäiseen asumiseen tukemalla omatoimisuutta ja itsenäisen asumisen harjoittelua. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Palveluihin ohjaudutaankin usein sosiaalitoimen kautta.

Kaikille asiakkaille tehdään yksilölliset suunnitelmat ja sopimukset. Suunnitelmissa otetaan huomioon kunkin asukkaan tarpeet, voimavarat ja omat tavoitteet asumisen ja kuntoutumisen suhteen. Kotiin tarjottavaa tukea on saatavilla niin asiapapereiden täyttöön, lääkäri- ja apteekkiasiointeihin kuin virastokäynteihin.