Yhteistyökumppanit

Päivakeskus Pysäkin merkittävimmät yhteistyökumppanit

 • Työ- ja elinkeinotoimisto
 • Työvoiman palvelukeskus Ylä-Savo (TYP)
 • Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Hoito- ja kuntoutuslaitokset ja kuntouttavat päihdeyksiköt
 • Kela
 • Asukkaiden henkilökohtaiset verkostot
 • Sosiaalikeskukset
 • Oikeusaputoimisto
 • Sairaalat ja terveyskeskukset
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Iisalmen kaupunki sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnat
 • Tekninen virasto
 • Kiinteistöosakeyhtiöt: Petterinkulma, Sonkakoti, Hakatalot,
 • Poliisi
 • Seurakunnat
 • Savonia-AMK ja muut koulutusyksiköt
 • Raha-automaattiyhdistys
 • Sininauhaliitto
 • HALI
 • PONSSE