Työllistyminen

Työllistyminen

Tukea työllistymiseen

Päiväkeskuksiin työllistetään vuosittain yhteensä lukuisia työntekijöitä erilaisin tukimuodoin. Tukimuotoja ovat muun muassa palkkatuki, työharjoittelu ja kuntouttava työtoiminta.

Työtehtäviä voivat olla mm. päiväkeskustyöntekijän tehtävät (ruoanlaitto-, siivous-, ym. kodinhoidolliset tehtävät ja asiakastyö) sekä remontointi- ja kunnossapitotehtävät. Erityisesti kesäaikaan voidaan työllistää lisäksi erilaisiin ulkotöihin ympäristöpajalle.

Työllistymisjakson aikana selvitellään mahdollisia jatkopolkuja työllistymiseen tai opintojen suhteen.

Päiväkeskus Pysäkki on suosittu opiskelijoiden työssäoppimispaikka. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita on vuosittain harjoittelussa useita. Opiskelijat voivat suorittaa myös erilaisia projektiopintojaan päiväkeskuksilla. Lisäksi opinnäytetöitä valmistuu säännöllisesti.

Päiväkeskuksilla toimii lisäksi lukuisia vapaaehtoisia.

Voit kysyä työllistymis- ja harjoittelumahdollisuudesta päiväkeskusten toiminnanohjaajilta.